Laatupolitiikka

Laatupolitiikka

Laatupolitiikkamme perustana on ISO 9001 standardi, joka toimii kulmakivenä laadunhallintajärjestelmässämme.

Lähtökohtamme on toimia standardin vaatimusten mukaisesti. Se tarkoittaa, että me ja olennaiset sidosryhmät sitoudumme noudattamaan asetettuja laatuvaatimuksia.

Ajattelemme, että teknologian kehitys sekä kilpailukyvyn parantaminen vaativat jatkuvan parantamisen ajattelutavan soveltamista toimintaan, jotta yritys pystyy tarjoamaan ajanmukaisia palveluja asiakkaan tarpeisiin.

Yrityksemme keskittyy ydinosaamiseen ja sen kannattavaan kasvuun. Tavoitteenamme on palvella asiakasta monipuolisesti sitoutumalla ja tuottamalla vaatimusten mukaisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä tuotteita.

Olemme vastuullinen osa tuotantoketjua. Tuotantomme kierrättää kaiken ylijäävän raaka-aineen.

Viimeisin kehityshankkeemme laadun kohottamiseen on tuotantolinja, jossa yhdessä laser-laitteiston kanssa tuotetaan tehokkaasti ja tarkasti pienempiä sarjoja ja erityisesti protuotteiden osia. Euroopan aluekehitysrahastosta on saatu tukea hankkeen toteuttamiseen”